Sünnet Hakkında Sık Sorulan Sorular:


-Sünnet Derisi:

Bugüne kadar yaptığım sünnetlerin yaklaşık %70-80'inde kesinlikle görüyorum ki, sünnet derisi penis başından ayrılmamış durumdadır. Ancak çok azı sünnet başından ayrılmış vaziyettedir. Dolayısıyla bu şekildeki çocukların sünnetleri kendileri açısından daha kolay olmaktadır. Sünnet derisi ayrılmadan sünnet yapılamayacağına göre ayrılma anında penis başında küçük sıyrıklar olduğundan, sünnet sonrası 1 hafta 10 gün kadar kabuklaşmalar olmakta bunların kaybolacağı aileye kesin dille ifade edilse de aileler bize tekrar dönerek bu kabuklaşmanın ne zaman yok olacağı hususunda tereddütler göstermektedirler.Oysaki bu beklenen durumdur, kesinlikle tereddüt edilmemelidir.

Aileler tarafından en çok sorulan sorulardan birisi de haklı olarak şudur: "Dr.Bey sünneti hangi yöntemle yapıyorsunuz?"
Biz açık cerrahi-DOĞAL yöntemi tercih ediyoruz. İnternet sitelerinde bu hususla ilgili muhtelif videolar incelenmeli, ailelerin çevrelerinde hangi yöntemle sünnet yapıldığı hususunda karşılaştırmalar yapılıp, ona göre karar verilmelidir. Kişisel kanaatim, sünnet yapan Doktor arkadaşların yaptığı sünnet işlemlerini eleştirmenin bizim açımızdan etik olmayışıdır. İletişimin bu kadar gelişmiş olduğu günümüzde karar vermek hiç de zor değildir. Zaten gördüğüm kadarıyla aileler bu hususta çok bilinçlenmişler.Biz ailelere açıklıkla sünnetde şu-şu yöntemler kullanılmaktadır dediğimizde onlar, peki bu yöntemlerin hangisi daha iyidir diye soruyorlar:Biz de, biz açık cerrahi metodunu tercih ediyoruz, siz çevrenizde sünnet olanlarla görüşün hangi yöntemi tercih ederseniz, o hekimle görüşün diyoruz. Zaten çoğu aileler internet ortamında genellikle yeterli bilgiyi almış oluyorlar. Bizim herhangi bir teknik yöntemle yapılan sünneti eleştirmek gibi bir görüşümüz asla yoktur.
Yine bazı aileler evde sünnet yapma teklifini getirmektedirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi sünnet küçük de olsa bir ameliyat işlemidir. Bin de bir de olsa: çocuklarda solunum durması, ilaç allerjisi vs. gibi bazı sorunlar olabilmektedir, bu gibi durumlara ev ortamında müdahele edilemeyeceği ise herkesin bildiği bir şeydir. O yüzden ailelerimizin çocuklarını riske atmamalarını, imkanı olan sağlık tesislerinde yaptırmalarını kesinlikle tercih ediyorum.

-Sünnet Yaşı:

Kişisel tecrübem: gerekliliğinde her yaşta çocuk sünnet edilebileceğine göre 5-6 aya kadar olan çocukların sünnet sonu bakımı ailelere biraz daha zorluk vermektedir.5-6 aydan sonra yapılacak, operasyonun bakımının ve çocuğun bu olayı kolay kompanse edeceğinden şahsen benim tercihim, 5-6 aydan sonra çocukların 2 yaşına kadar sünnetlerinin yapılması tarzındadır.

-Sünnet Dikişi:

Çok sorulan sorulardan birisi de sünnette kullanılan dikişlerin ne zaman alınacağı ile ilgilidir.

Sayın Veliler, sünnette kullanılan dikişler çocuk banyo yaptığı zaman atılmaktadır. Yani dikiş almak diye bir sorun yoktur.

-Ayrıca ailelerin, sünnet sonrasında çocuklarının altını bağlamaları hususundaki sorularıyla çok karşılaşıyorum.

Altı bağlanan küçük çocuklarda; sünnetten sonra, hemen altlarının bağlanmasında bir sakınca yoktur,zaten biz de hemen altlarını bağlamaktayız.Bugüne kadar herhangi bir problemle karşılaşmadık.

Sünnetten sonra aileler sünnet külodu konusunu da sıklıkla soruyorlar.Biz yararlı olduğu kanaatinde değiliz.

-Sünnet de Anestezi (uyuşturma):

Lokal anesteziyi tercih ediyorum.Çünkü genel anestezi öncesi yapılmak mecburiyetinde olan standart genel tetkikler hem zaman açıından hem de maddi külfet açısından ekstra bir yük getirmektedir.Narkoz bilindiği gibi ameliyathane ortamında yapılan bir işlemdir. Oraya çocuğun aileleri giremez.Çocuk oraya götürülürken çok korkar, yalnızlık çeker.Psikolojisi etkilenebilir.Ancak, deneyimli bir cerrah çocuğu gördüğünde örneğin hiperaktif bir çocuğun zaten lokal anestezi ile sünnet edilemeyeceğini bilir.Narkoz sünneti yapan doktorun işini kolaylaştırır.Lokal anestezi ise doktorun ÖZVERİSİNİ gerektirir. Çocuğu ikna etmesi gerekir. Ayrıca lokal anestezi ile yapılan sünnetten 3-5 dakika sonra çocuk evine gidebilir.Oysa genel anestezi ile yapılan sünnetten sonra çocuğun belli bir süre kalması gerekmektedir.Kişisel kanaatim 13-15 dk'lık bir işlem olan bu operasyon için genel anestezi verilmesi çok önemli zaruret yoksa, yukarıda da söylediğimiz gibi, cerrahın işini kolaylaştıracağı muhakkaktır. Bugüne kadar yaptığım çok sayıda sünnet nedeniyle, ailelerden genel anestezi hususunda önemli bir talep gelmemiştir.

-Operasyon sırasında özel kliniklerde, aileden bazı kişilerin çocuğun yanında bulunmaları:

Operasyon sırasında aileden isteyen kişiler çocuğun yanında bulunabilirler, o anda bize sorular sorabilirler, kamera ve telefonla görüntü alabilirler

-Sünnet Duası:

Dini bir gereklilik olduğuna inandığımız sünnetin yapılırken ailelerin isterselerse dua yapmalarına ve yaptırmalarının büyük yararına inanmaktayım.


(Copyright©2008 Bu sitenin tüm hakları Op.Dr.Şefik Erşan'a aittir.)

---ÖNEMLİ BİR HUSUS:

Sünnet olacak çocuk, sünnetin yapılmasından yarım saat- 45 dakika önce, gıda almamalıdır.