sünnet nedir

Sünnet Nedir?

Sünnet; penisin baş kısmını saran derinin bir kısmının kesilerek çıkarılmasıdır. Ülkemizde sünnet, dini ve sosyal bir istek olup tüm erkek çocuklarına uygulanmaktadır. Sünnetin tarihçesi Taş Devri’ne kadar uzanmaktadır. Hz. Muhammed (S.A.V) sünneti önemle tavsiye etmiş, “Sünnet olmak İslam’ın fıtratındandır” demiştir.

Sünnet, aile içinde törenler yapılarak aile yakınlarının, eş dost çevresinin bir araya gelmesine vesile teşkil eder. Dolayısıyla sosyal yönü de vardır. Çocuk açısından ise; arkadaşları arasında bir ayrıcalık vesilesidir. Kendisini, erkekliğe ilk adımı atmış olarak görür.

Sünnet, evde, sokakta, düğün salonlarında, itiş kakış, kargaşa halinde yapılmamalıdır. Çocuk sunnet öncesinde psikolojik olarak mutlaka eğitilmelidir. Hele hele bazı aileler “Seni balta ile, satır ile kestireceğim” gibi sözler sarf ederek çocuğun beyninde erozyon yaratmamalıdır. Kendisine yapılacak bu işlemin çok basit bir şey olduğu, kendisine kesim yapılmayacağı, derinin geriye kıvrılacağı vs. şeyler söyleyerek çocuk sakinleştirilmelidir. Şahsen ben sünnet olacak çocukları bu şekilde sakinleştiriyorum. Bize sünnete gelen çocukların yaklaşık %50’si maalesef böyle gergin bir vaziyettedirler. Eğer mümkünse, sünnetten önce mutlaka çocuk, operasyonunu yapacak Doktor amcasıyla tanıştırılarak çocuğun güven duyması sağlanmalıdır.

Sünnet olacak çocuk bebekse 1 saat kadar, büyükse 2-3 saat öncesinden mutlaka aç bırakılmalıdır. Çünkü bazı çocuklarda psikolojik olarak öğürtü olmakta, bu da kusmaya sebeb olabilmektedir.


(Copyright©2008 Bu sitenin tüm hakları Op.Dr.Şefik Erşan'a aittir.)